♦️ Học Online trên Zoom 7/6 HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ P2 | HOVY IUH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Hình ảnh: ♦️ Học Online trên Zoom 7/6 HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ P2 | HOVY IUH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Mời các bạn và các em Sinh viên hãy nhấn ĐĂNG KÝ kênh để luôn theo dõi những Video và Bài giảng mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều!
Học Online trên Zoom ngày 7/6 HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ ONLLINE Trường đại học Công nghiệp TP.HCM – Thầy Vỹ IUH
Đại học Công nghiệp TP HCM | Hovy IUH – Thay Vy IUH Trường Đại học IUH
Môn Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản
Chương 5 – Thẩm định giá Bất động sản
Chương 6 – Đánh giá hiệu quả Đầu tư Dự án Bất động sản
Môn Tài chính công
– Tình hình Ngân sách Nhà nước Việt Nam
– Tình hình Nợ công Việt Nam
#họconline #họctrênzoom #họctrựctuyến #hoctructuyen #baigiangmoi #Bàigiảnghay #batdongsan #baigiang #iuh #Tàichínhkinhdoanh #hocduong #taichinh #tcnn #tcc #tàichính #ThầyVỹIUH #hovyiuh #ThayVyIUH

♦️ Học Online trên Zoom 7/6 HƯỚNG DẪN THI CUỐI KỲ P2 | HOVY IUH Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Tác giả HOVY IUH được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.