2 -  Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10, 11, 12 (kỳ thi THPT quốc gia) - Đáp án nằm ở phần mô tả

Hình ảnh: 2 – Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10, 11, 12 (kỳ thi THPT quốc gia) – Đáp án nằm ở phần mô tả

2 – Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10, 11, 12 (kỳ thi THPT quốc gia) –
Đáp án:
1-C; 2-C; 3-D; 4-D; 5-D; 6-B; 7-C; 8-C; 9-C; 10-A; 11-C; 12-D; 13-A; 14-B; 15-A; 16-D; 17-B; 18-B; 19-B; 20-A; 21-C; 22-D; 23-A; 24-C; 25-A; 26-C; 27-D; 28-C; 29-D; 30-A; 31-C; 32-C; 33-B; 34-B; 35-C; 36-C; 37-D; 38-C; 39-B; 40-A.
Nhạc trong Video: Thư viện âm thanh của Youtube.
Các bạn thấy ý nghĩa, hãy đăng kí kênh và xem hết video để ủng hộ kênh nhé!
Trân trọng cảm ơn!

2 – Đề thi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 10, 11, 12 (kỳ thi THPT quốc gia) – Đáp án nằm ở phần mô tả

Tác giả Sử Việt được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.