#23 Quyết định táo bạo, mua máy, nằm vùng, quyết tâm xong cầu - Cầu sắt Tập Lăng

Hình ảnh: #23 Quyết định táo bạo, mua máy, nằm vùng, quyết tâm xong cầu – Cầu sắt Tập Lăng

Khởi công ngày 17/05/2021 Cầu sắt Tập Lăng được tiến hành và xây dựng từ nguồn ủng hộ 100% của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước. Số tiền sử dụng …

#23 Quyết định táo bạo, mua máy, nằm vùng, quyết tâm xong cầu – Cầu sắt Tập Lăng

Tác giả Triệu Vlog được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.