[#24] HỌC CÁCH NÓI ỠM Ờ VỚI 그냥 » TIẾNG HÀN GIAO TIẾP (2020)

[#24] HỌC CÁCH NÓI ỠM Ờ VỚI 그냥 » TIẾNG HÀN GIAO TIẾP (2020)

Bài 11-1 các bạn đã được học cách biểu hiện khi bí từ, trong bài này các bạn sẽ được học các nói lửng lơ, ỡm ờ với 그냥 khiến người nghe khó phán đoán được suy nghĩ của bạn.

Danh sách đầy đủ và đã được phân loại chi tiết các bài giảng đã đăng để bạn theo học: https://thongtinhanquoc.com/bai-giang-tieng-han-giao-tiep/

—————
Bài giảng chất lượng này được cung cấp hoàn toàn miễn phí. Để ủng hộ TTHQ™ chỉ cần:

→ Nhấn SUBSCRIBE và đặt thông báo
→ Chia sẻ với bạn bè
→ Đừng ẩn quảng cáo

—————
Thông tin liên hệ với TTHQ™:

→ Website: https://thongtinhanquoc.com
→ Facebook: https://facebook.com/thongtinhanquoc
→ Instagram: https://instagram.com/thongtinhanquoc

→ 비즈니스 문의: tthq.manager@gmail.com
→ Email liên lạc: thongtinhanquoc@gmail.com
#họctiếngHàn #tiếngHàngiaotiếp #ngữpháptiếngHàn

Bài viết [#24] HỌC CÁCH NÓI ỠM Ờ VỚI 그냥 » TIẾNG HÀN GIAO TIẾP (2020) được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.