8. Chinh phục điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10  - sử dụng bất đẳng thức Côsi

Hình ảnh: 8. Chinh phục điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 – sử dụng bất đẳng thức Côsi

Các bạn và các em học sinh có thể tham khảo các nội dung sau:
1. Chuyên đề hàm số bậc nhất: https://www.youtube.com/watch?v=DRk2IKHMNkg&list=PLD2UOexoPAIE9fV37VCdDUM6CokaLauGB
2. Chinh phục điểm 10 trong kì thi tuyển sinh lớp 10: https://www.youtube.com/watch?v=qQ3PBQRKWas&list=PLD2UOexoPAIEZYjD666caWmngO28Z6Qq8
3. Giải đề thi tuyển sinh vào 10

4. Giải toán bằng máy tính cầm tay:

5. Chuyên đề Hệ phương trình:

6. Chuyên đề hệ thức Vi – et :
https://www.youtube.com/watch?v=cUMyYSsepOk&list=PLD2UOexoPAIHEceDWWFmK1HuFtlbdjevM
7. Chuyên đề Rút gọn biểu thức

8. Các bài hình hay thi vào 10 :

9. Bất đẳng thức Cô si : https://www.youtube.com/watch?v=9q0MtVpkmXk&list=PLD2UOexoPAIGY3Fpvl900v08Wgpsu71yh
10. Bất đẳng thức Bunhiacopxki :

11. Phương trình vô tỉ

12. Đề đáp án môn Ngữ Văn :

13. Đề và đáp án môn Tiếng Anh :

14. Kinh nghiệm thi cử :

15. Toán lớp 9 : https://www.youtube.com/watch?v=EXzo4FYn9qU&list=PLD2UOexoPAIGWZi3kf3wbf8JzyOkXF9SK
16. Toán lớp 8: https://www.youtube.com/watch?v=elaTygfg368&list=PLD2UOexoPAIF512WdMjPslzz_Ijt2EvS0
17. Toán lớp 7: https://www.youtube.com/watch?v=uoUCBlHjnhE&list=PLD2UOexoPAIFuc6Sgy0Otq1Igx6eEZn_S
18. Toán lớp 6: https://www.youtube.com/watch?v=y3ouJacINng&list=PLD2UOexoPAIHrP9E6LUeL2sxus1oxGcay
19. Góc nhìn vui rèn tư duy sáng tạo: https://www.youtube.com/watch?v=MxmeAMpJu1o&list=PLD2UOexoPAIGj4ByNmvApwtiYCUWbPsiD
20. Góc sáng tạo:

21. Kĩ thuật nuôi ong mật:

22. Hoạt động trải nghiệm:

23. Cây và hoa: https://www.youtube.com/watch?v=NBm13DQWBqA&list=PLD2UOexoPAIH61Ncfzz9lmNzfJj5ijylK
24. Hoạt động của trưởng THCS Cẩm Vũ :

25. Hoạt động của các lớp :

26. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 6 : https://www.youtube.com/watch?v=y3ouJacINng&list=PLD2UOexoPAIHrP9E6LUeL2sxus1oxGcay

8. Chinh phục điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 – sử dụng bất đẳng thức Côsi

Tác giả Vui học cùng thầy Toản được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.