ASEAN là gì? và Vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á

Hình ảnh: ASEAN là gì? và Vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á

Series lịch sử các quốc gia Đông Nam Á: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzk2Q9O5QNlqCoOWlAIXk8E_cb6rirBNM
Bài viết ASEAN trên Blog: https://bloglachong.com/asean-la-gi-va-vi-the-cua-viet-nam-tai-dong-nam-a/
Theo gõi Kênh tại Fanpage: https://www.facebook.com/lachongblog
Liên hệ Kênh: bloglachong@gmail.com
————————————————————————————————————————
Thêm chi tiết : ASEAN là gì? và Vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á
00:00 – 01:11 Giới thiệu về ASEAN
01:11 – 01:59 ASEAN ra đời như thế nào?
01:59 – 03:50 Tại sao ASEAN được thành lập?
03:50 – 09:37 Quá trình ASEAN phát triển
09:37 – 10:38 ASEAN hoạt động như thế nào?
10:38 – 13:19 Vị thế và vai trò của Việt Nam tại ASEAN
13:19 – 13:27 Lời Cảm ơn
#ASEAN #Vietnam #ĐôngNamÁ

ASEAN là gì? và Vị thế của Việt Nam tại Đông Nam Á

Tác giả Dã Sử được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.