Bác sỹ 78 tuổi tự nguyện viết đơn lên tuyến đầu chống dịch | Nghệ An TV

Hình ảnh Bác sỹ 78 tuổi tự nguyện viết đơn lên tuyến đầu chống dịch | Nghệ An TV

Giữa cao điểm chống dịch Covid-19, bác sỹ Nguyễn Văn Trang 78 tuổi, ở Thị Trấn Thanh Chương đã gửi đơn tình nguyện đến cấp ủy chính quyền và ngành y …

Bác sỹ 78 tuổi tự nguyện viết đơn lên tuyến đầu chống dịch | Nghệ An TV

Tác giả Nghệ An TV được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.