Bài 17 – Dãy hoạt động hóa học của kim loại | Hóa học 9 | Hóa học THCS 89

Hình ảnh: Bài 17 – Dãy hoạt động hóa học của kim loại | Hóa học 9 | Hóa học THCS 89

Bài 17 – Dãy hoạt động hóa học của kim loại | Hóa học 9 | Hóa học THCS 89
Nội dung bài giảng:
+ Bài 17 – Dãy hoạt động hóa học của kim loại
+ Hướng dẫn làm các bài tập trang 54 SGK Hóa học 9
Thông tin về các bài giảng được đăng tại: https://youtu.be/kndiKJQhjFk
Kênh youtube: Hóa học THCS 89
Group FB: Hóa học THCS 89
Page FB: Hóa thầy Dũng
——————————————————————————
Nội dung kênh:
Ôn tập hệ thống các kiến thức trong tâm theo từng bài học.
Hướng dẫn làm bài tập trong SKG.
Các bài giảng theo từng chuyên đề ôn thi HSG (cấp huyện, cấp tỉnh)
Các bài giảng chữa đề thi HSG của các tỉnh trong những năm gần đây.
——————————————————————————
Bài 17 – Dãy hoạt động hóa học của kim loại, Dãy hoạt động hóa học của kim loại, Hướng dẫn làm các bài tập trang 54 SGK Hóa học 9, bài tập trang 54 SGK Hóa học 9, Hóa học 9, HSG Hóa học , Ôn thi HSG Hóa học lớp 9 , Hóa học 9, Hóa học THCS 89, hóa học THCS, ôn tập hóa học THCS, hóa học online, học trực tuyến, hóa học 9

Bài 17 – Dãy hoạt động hóa học của kim loại | Hóa học 9 | Hóa học THCS 89

Tác giả Hóa học THCS 89 được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.