Bài 33: Dòng điện xoay chiều - Vật lí lớp 9 - OLM.VN

Hình ảnh: Bài 33: Dòng điện xoay chiều – Vật lí lớp 9 – OLM.VN

#olm #vatlilop9 #dongdienxoaychieu
Tương tác trực tiếp tại: https://olm.vn/chu-de/video-476618/
Nội dung chính của bài học:
– Chiều của dòng điện cảm ứng
– Cách tạo ra dòng điện xoay chiều
– Vận dụng

Bài 33: Dòng điện xoay chiều – Vật lí lớp 9 – OLM.VN

Tác giả Học trực tuyến OLM được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.