Bài 34: Máy phát điện xoay chiều - Vật lí lớp 9 - OLM.VN

Hình ảnh: Bài 34: Máy phát điện xoay chiều – Vật lí lớp 9 – OLM.VN

#olm #vatlilop9 #mayphatdienxoaychieu
Tương tác trực tiếp tại: https://olm.vn/chu-de/video-476632/
Nội dung chính của bài học:
– Cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều
– Máy phát điện xoay chiều trong kĩ thuật
– Vận dụng

Bài 34: Máy phát điện xoay chiều – Vật lí lớp 9 – OLM.VN

Tác giả Học trực tuyến OLM được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.