Bài 5: cỏ  cọ - Tiếng Việt lớp 1 - Bộ Cánh Diều

Hình ảnh: Bài 5: cỏ cọ – Tiếng Việt lớp 1 – Bộ Cánh Diều

#olm#tiengvietlop1#bocanhdieu#hoctructuyen#bai5#cỏ#cọ
Tương tác trực tiếp tại: https://olm.vn/chu-de/bai-5-co-co-474334/
Bài giảng giúp học sinh:
+ Nhận diện được thanh hỏi, thanh nặng.
+ Đọc được thanh hỏi, thanh nặng.
+ Đánh vần tiếng có chứa thanh hỏi, thanh nặng.

Bài 5: cỏ cọ – Tiếng Việt lớp 1 – Bộ Cánh Diều

Tác giả Học trực tuyến OLM được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.