Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Chiến thắng biên giới thu Đông 1950

Hình ảnh: Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Chiến thắng biên giới thu Đông 1950

#chienthangbiengioithudong1950
Thầy cô bấm vào đây để tải bài giảng:

Bài giảng Chiến thắng biên giới Thu – Đông 1950, Lịch sử lớp 5 tuần 15

Bài giảng Lịch sử lớp 5 tuần 15: Chiến thắng biên giới thu Đông 1950

Tác giả Lưu bài giảng được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.