Bài Hát Thiếu Nhi Pháp – Chú Nhện Nghịch Ngợm (Паучок ходил по ветке)

Bài Hát Thiếu Nhi Pháp - Chú Nhện Nghịch Ngợm (Паучок ходил по ветке)

Chú Nhện Nghịch Ngợm
Песенка про забавного паучка
(Паучок ходил по ветке)

Bài hát Thiếu nhi Pháp
Французская детская песенка

Trình bày: Ekaterina & Sergey Zheleznov
Исполнитель: Екатерина и Сергей Железновы

Паучок ходил по ветке,
А за ним ходили детки.
Дождик с неба вдруг полил,
Паучков на землю смыл.
Солнце стало пригревать,
Паучок ползет опять,
А за ним ползут все детки,
Чтобы погулять на ветке.

Bản tiếng Pháp xem tại đây:

Bản tiếng Anh và tiếng Việt xem tại đây:

Bài viết Bài Hát Thiếu Nhi Pháp – Chú Nhện Nghịch Ngợm (Паучок ходил по ветке) được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.