Bài tập nhóm môn TIN HỌC VĂN PHÒNG – Đề tài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Bài tập nhóm môn TIN HỌC VĂN PHÒNG - Đề tài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Bài tập nhóm môn TIN HỌC VĂN PHÒNG
Đề tài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0
Nhóm 3 – Lớp THVP2
Thành viên:
.19 – Nguyễn Ngọc Phương Minh – Lớp 46K04.2
.04 – Nguyễn Nho Tuấn Anh – Lớp 46K04.2
.43 – Nguyễn Hồ Đan Tâm – Lớp 46K11
.22 – Nguyễn Thị Thu Mỹ – Lớp 46K04.2
.06 – Nguyễn Thị Kim Anh – Lớp 46K04.2
Trường Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng
GVHD: Nguyễn Thành Thủy

Bài viết Bài tập nhóm môn TIN HỌC VĂN PHÒNG – Đề tài: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CÔNG NGHIỆP 4.0 được chia sẻ tại Kimochimart.com.