Bộ chân trời sáng tạo: Bài 2: Thời gian trong lịch sử ( môn Lịch sử và địa lí 6)

Hình ảnh: Bộ chân trời sáng tạo: Bài 2: Thời gian trong lịch sử ( môn Lịch sử và địa lí 6)

Bài này phần cuối phần bài tập cô làm nhầm 1 phép tính. Cô nói 1+1=2 nhưng lại viết là 1 các em xem rồi sửa nhé. Lịch sử và địa lí 6: Bài 2: Thời gian trong lịch sử. ( Bộ chân trời)

Bộ chân trời sáng tạo: Bài 2: Thời gian trong lịch sử ( môn Lịch sử và địa lí 6)

Tác giả Cô Chi được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.