Cẩm nang sức khoẻ 2

Hình ảnh Cẩm nang sức khoẻ 2

Giang vien TRAN CONG HOANG – HCM City Vocational Training College
Teaching subjects : Teaching places :
1. English for computing 1. HCM City Vocational Training College
2. English for accounting 2. HCM City Polytechnic College
3. English for business administration 3. Trường Cao đẳng Y dược Sài Gòn
4. English for nursing 4. Trường Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch
5. English for pharmaceutical industry 5. Học viện đào tạo trực tuyến Catiedu

Cẩm nang sức khoẻ 2

Tác giả Trần Công Hoàng được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.