Các khái niệm cơ bản trong khởi nghiệp

Hình ảnh: Các khái niệm cơ bản trong khởi nghiệp

Giải thích chi tiết một cách tổng quát những khái niêm, định nghĩa thường được sử dụng trong khởi nghiệp.

Các khái niệm cơ bản trong khởi nghiệp

Tác giả Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.