CÁCH  VIẾT, Ý NGHĨA 214 BỘ THỦ (PHẦN 1, TỪ 1-89)

Hình ảnh CÁCH VIẾT, Ý NGHĨA 214 BỘ THỦ (PHẦN 1, TỪ 1-89)

Bộ thủ là thành phần cơ bản cấu tạo nên chữ viết trong tiếng Trung. Mỗi bộ thủ đều có nét vẽ khác nhau và ý nghĩa riêng biệt. Trong đó, mỗi từ tiếng Trung đều …

CÁCH VIẾT, Ý NGHĨA 214 BỘ THỦ (PHẦN 1, TỪ 1-89)

Tác giả Tiếng Trung Thu Hiền được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.