CAFE TRƯA VỚI UD-CK SỐ 06: NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Hình ảnh: CAFE TRƯA VỚI UD-CK SỐ 06: NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

UD-CK đào tạo cử nhân Công nghệ sinh học có kiến thức chuyên sâu về sinh học thực nghiệm, sinh học phân tử, công nghệ lên men, kỹ thuật nuôi cấy mô, công nghệ sản xuất sinh – dược phẩm,…; có năng lực nghiên cứu, sáng chế; có năng lực thiết kế công nghệ và điều hành dây chuyền sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, …; giải quyết tốt những vấn đề chuyên môn mà thời đại đặt ra.

CAFE TRƯA VỚI UD-CK SỐ 06: NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tác giả UDCK được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.