Chia sẻ về cách nhìn nhận một thực phẩm nào là tốt hay không tốt, phân biệt Fruitarian và Raw Vegan

Hình ảnh: Chia sẻ về cách nhìn nhận một thực phẩm nào là tốt hay không tốt, phân biệt Fruitarian và Raw Vegan

Stéphanie nói chuyện vui về quan điểm ăn uống, trả lời nhanh một số câu hỏi cụ thể về loại thực phẩm nào tốt hay không tốt, phân biệt Fruitarian (ăn thô dựa …

Chia sẻ về cách nhìn nhận một thực phẩm nào là tốt hay không tốt, phân biệt Fruitarian và Raw Vegan

Tác giả Trong Khu Vuon được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.