Chuyện chưa kể về 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT lịch sử giữa vòng vây Covid-19 | VTC Now

Hình ảnh: Chuyện chưa kể về 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT lịch sử giữa vòng vây Covid-19 | VTC Now

VTC Now | Cùng VTC Now và các khách mời nhìn lại 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT lịch sử trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành!

(*) Tải ứng dụng: https://bitly.com.vn/7zwj8j

(*) Theo dõi thêm tại www.vtcnow.net

#vtcnow #nowtinmoi

Chuyện chưa kể về 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT lịch sử giữa vòng vây Covid-19 | VTC Now

Tác giả VTC NOW được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.