Chuyên đề 2: Nhận biết các chất vô cơ (Phần 1) | Ôn thi HSG Hóa học lớp 9 năm học 2021-2022

Hình ảnh: Chuyên đề 2: Nhận biết các chất vô cơ (Phần 1) | Ôn thi HSG Hóa học lớp 9 năm học 2021-2022

Chuyên đề 2: Nhận biết các chất vô cơ (Phần 1) | Ôn thi HSG Hóa học lớp 9 năm học 2021-2022
Nội dung bài giảng:
– Giới thiệu một số thuốc thử thông dụng cho các chất vô cơ
– Giới thiệu cách nhận biết các chất vô cơ thường gặp
Thông tin về các bài giảng được đăng tại: https://youtu.be/lZ8MwlK7tXg
+ Kênh youtube: https://www.youtube.com/c/hoahocthcs89
+ Group: https://www.facebook.com/groups/hoahocthcs89
+ Page: https://www.facebook.com/hoathaydung
————————————————————————–
Nội dung kênh:
Ôn tập hệ thống các kiến thức trong tâm theo từng bài học.
Hướng dẫn làm bài tập trong SKG.
Các bài giảng theo từng chuyên đề ôn thi HSG (cấp huyện, cấp tỉnh)
Các bài giảng chữa đề thi HSG của các tỉnh trong những năm gần đây.
——————————————————————————
Hợp chất vô cơ, Nhận biết các chất vô cơ, nhận biết chất, tách chất, Hóa học 9, HSG Hóa học , Ôn thi HSG Hóa học lớp 9 , Ôn thi HSG Hóa học lớp 9 năm học 2021 – 2022, Hóa học THCS 89, hóa học THCS, ôn tập hóa học THCS, hóa học online, học trực tuyến, hóa học 9, Bồi dưỡng HSG Hóa học, Bồi dưỡng HSG Hóa học THCS, Bồi dưỡng HSG Hóa học lớp 9, chuyên đề ôn HSG Hóa học THCS, chuyên đề ôn HSG Hóa học lớp 9, chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học lớp 9, chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học THCS

Chuyên đề 2: Nhận biết các chất vô cơ (Phần 1) | Ôn thi HSG Hóa học lớp 9 năm học 2021-2022

Tác giả Hóa học THCS 89 được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.