Đâm mê làm ca sĩ nhưng cuộc đời bắt lm sửa chữa.

Hình ảnh: Đâm mê làm ca sĩ nhưng cuộc đời bắt lm sửa chữa.

Đâm mê làm ca sĩ nhưng cuộc đời bắt lm sửa chữa.

Tác giả Hải Ngoại official được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.