Đề nghị chính quyền địa phương xử lý xưởng nhang này gây ô nhiểm môi trường, vỏ hửu lợi B C

Hình ảnh: Đề nghị chính quyền địa phương xử lý xưởng nhang này gây ô nhiểm môi trường, vỏ hửu lợi B C

Xưởng nhang đường vỏ hửu lợi, xã lê minh xuân, huyện bình chánh, ngày đêm đốt và xông khói những nguyên liệu dư thừa, mùi hoá chất nồng nặc, ảnh …

Đề nghị chính quyền địa phương xử lý xưởng nhang này gây ô nhiểm môi trường, vỏ hửu lợi B C

Tác giả Kim oanh Nguyễn được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.