ĐỊA LÍ 6: BÀI 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT.

Hình ảnh: ĐỊA LÍ 6: BÀI 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT.

Cô nói nhiều quá, mở rộng các vấn đề khó vượt ngoài khả năng hiểu biết của học sinh lớp 6 rất nhiều. Hi vọng các em hiểu bài nhé.

ĐỊA LÍ 6: BÀI 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT.

Tác giả Cô Chi được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.