Đinh Quang Anh Thái - Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một phụ nữ làm Bộ Trưởng Lục Quân

Hình ảnh: Đinh Quang Anh Thái – Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một phụ nữ làm Bộ Trưởng Lục Quân

-Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một phụ nữ làm Bộ Trưởng Lục Quân

-Nước Pháp mở cửa trở lại, hơn 2 triệu khán giả xem si nê trong một tuần lễ

-Bé gái 2 tuổi tại Los Angeles có chỉ số thông minh 146, được nhận vào hội viên Mensa

Đinh Quang Anh Thái – Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một phụ nữ làm Bộ Trưởng Lục Quân

Tác giả Tự Lực Bookstore được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.