Giải Mã Phần Mềm 4 Nước Đã Phế Mã Ép Đối Thủ Không Thở Được |Bình Luận Cờ Tướng|Phần 3|

Hình ảnh: Giải Mã Phần Mềm 4 Nước Đã Phế Mã Ép Đối Thủ Không Thở Được |Bình Luận Cờ Tướng|Phần 3|

Ở hai Tập trước, Hoàng Thông Cờ Tướng đã giới thiệu tới anh em, Đường cờ của các phần mềm mạnh nhất thế giới.
Video hôm nay là Phần 3 của loạt seri đó Rất hay và đặc biệt. Những đòn đánh ảo Tung trảo của phần mềm
Anh em quý ad thì donate MoMo (0976.605.353) Cảm ơn các bạn nhiều
Các video hay của kênh
Tiên Nhân Chỉ Lộ: http://yt3.piee.pw/Q2Q7J
Quá Cung Pháo: http://yt3.piee.pw/R8MGX
Phi Tượng Cuộc: http://yt3.piee.pw/SG38Y
Trăm Năm Thuận Pháo Không Mòn: http://yt3.piee.pw/QWTWL
Uyên Ương Pháo: http://yt3.piee.pw/S2GQA
Pháo Đầu Hiện Đại Công Bình Phong Mã (Phế Mã): http://yt3.piee.pw/N4AXF
Trung Pháo Tam Binh Công Bình Phong Mã: http://yt3.piee.pw/RZ2E7
Trung Pháo Công Phản Cung Mã: http://yt3.piee.pw/Q3STR
Nghịch Pháo: http://yt3.piee.pw/QRTDJ
Cấp Tấn Trung Binh: http://yt3.piee.pw/R2RJZ
Vương Thiên Nhất Kỳ Lộ: http://yt3.piee.pw/QJ7P7
Kỳ Thánh Lý Lai Quần: http://yt3.piee.pw/PBNJ8
Kỳ Tiên Hồ Vinh Hoa: http://yt3.piee.pw/RQZ2Z
Trung Cuộc Cờ Tướng: http://yt3.piee.pw/RU3H8
Fanpage: https://www.facebook.com/hoangthongct

Giải Mã Phần Mềm 4 Nước Đã Phế Mã Ép Đối Thủ Không Thở Được |Bình Luận Cờ Tướng|Phần 3|

Tác giả Hoàng Thông Cờ Tướng được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.