HẠT GIỐNG VÀ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI | Thành duy thức luận 2021| Bài 8 | TT. Thích Nhật Từ

Hình ảnh HẠT GIỐNG VÀ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI | Thành duy thức luận 2021| Bài 8 | TT. Thích Nhật Từ

MÔN THÀNH DUY THỨC LUẬN – BÀI 8: HẠT GIỐNG VÀ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM …

HẠT GIỐNG VÀ TÍNH CÁCH CON NGƯỜI | Thành duy thức luận 2021| Bài 8 | TT. Thích Nhật Từ

Tác giả Thích Nhật Từ Official được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.