Hãy nhìn biết Đức Chúa Trời | Hội Thánh của Đức Chúa Trời, An Xang Hồng, Đức Chúa Trời Mẹ

Hãy nhìn biết Đức Chúa Trời | Hội Thánh của Đức Chúa Trời, An Xang Hồng, Đức Chúa Trời Mẹ

[Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn và làm theo]
Các thánh đồ – những người lấy sinh hoạt 40 năm đồng vắng của dân Ysơraên làm giáo huấn, rời khỏi tội lỗi, tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời, và vâng phục lời của Ngài – mới có thể nhận phước lành trong mọi sự, và tên của họ không bị xóa khỏi sách của Đức Chúa Trời.

[Vào thời đại Đức Thánh Linh, phải biết Đấng An Xang Hồng và Đức Chúa Trời Mẹ]
Đức Giêhôva – Đấng cứu rỗi dân Ysơraên khỏi Êdíptô, Đức Chúa Jêsus – Đấng tha thứ tội lỗi của loài người bởi huyết báu đã đổ ra trên thập tự giá, và Đấng An Xang Hồng – Đấng đã khôi phục lẽ thật vào ngày nay đều cùng là một Đức Chúa Trời.

[Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:1]
“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giêhôva Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất.”

[Bản quyền video này thuộc về Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới. Cấm sao chép và phân phối trái phép]

〖World Mission Society Church of God〗https://watv.org
〖Vietnam〗https://vi.asiawmscog.org/
〖 WATV Media Cast 〗 https://watvmedia.org/vi

Bài viết Hãy nhìn biết Đức Chúa Trời | Hội Thánh của Đức Chúa Trời, An Xang Hồng, Đức Chúa Trời Mẹ được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.