Hiến pháp 2013- Ôn thi công chức, viên chức - Kiến thức chung (phần 2)

Hình ảnh Hiến pháp 2013- Ôn thi công chức, viên chức – Kiến thức chung (phần 2)

Bộ 30 câu hỏi Hiến pháp 2013, dành cho những ai cần để ôn thi công chức, viên chức trong các đợt thi tuyển thuộc môn kiến thức chung. Và đây là phần 2, tiếp sau 30 câu hỏi ở video đầu tiên.

Hiến pháp 2013- Ôn thi công chức, viên chức – Kiến thức chung (phần 2)

Tác giả Tài Chính Kế Toán được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.