Hiện tượng quang phát quang - tia laze

Hình ảnh: Hiện tượng quang phát quang – tia laze

Hiện tượng quang phát quang – tia laze

Tác giả Lớp Học Vật Lí Hà Đông được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.