Học tiếng Hàn qua câu ngắn kèm phát âm và cách viết. 2. 안녕히 계세요 (Tạm biệt – chào người ở lại)

Học tiếng Hàn qua câu ngắn kèm phát âm và cách viết. 2. 안녕히 계세요 (Tạm biệt - chào người ở lại)

#Online_Korean_Course: sarlang.com
#Study_Korean at: sarlang.com
#Học_tiếng_Hàn online tại: sarlang.com

🆘 GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT KHÓA HỌC TIẾNG HÀN CỦA CÔ TRANG
👉Tiếng Hàn sơ cấp 1: 276k ➡➡ 229k
👉Tiếng Hàn sơ cấp 2: 437k ➡➡389k
👉Tiếng Hàn trung cấp 3: 437k ➡➡ 399k
👉Tiếng Hàn trung cấp 4: 437k ➡➡ 399k

🆘🆘🆘 Sách Tiếng Hàn tổng hợp tại Hàn Quốc, số lượng có hạn.
$ Giá chỉ bằng giá mua tại Việt Nam.
# Có mã code để học trên App MCbooks.
* Tặng kèm khóa học video cho bạn mua theo bộ ^^

Bài viết Học tiếng Hàn qua câu ngắn kèm phát âm và cách viết. 2. 안녕히 계세요 (Tạm biệt – chào người ở lại) được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.