học Tiếng Pháp – Đồ vật dùng trong bữa ăn – français – Le repas.

học Tiếng Pháp - Đồ vật dùng trong bữa ăn - français - Le repas.

DẠY TRẺ THÔNG MINH SỚM.
học Tiếng Pháp.
Đồ vật dùng trong bữa ăn.
français .
Le repas.

Bài viết học Tiếng Pháp – Đồ vật dùng trong bữa ăn – français – Le repas. được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.