HƯỚNG DẪN BỘ BÀI HUYỀN THOẠI RUNETERRA : THRESH VIEGO KẺ CƯỚP LINH HỒN , THRESH GIẬT DÂY MỌI CHUYỆN

Hình ảnh: HƯỚNG DẪN BỘ BÀI HUYỀN THOẠI RUNETERRA : THRESH VIEGO KẺ CƯỚP LINH HỒN , THRESH GIẬT DÂY MỌI CHUYỆN

CODE : #CEBQIAIFBMYDCNACAQDQEZYEAQCQGEBWG4BAGAIFDERCQAIEA45QEAIEA54QCBAFAQ
LINK DECK : https://lor.mobalytics.gg/decks/c3ovv40b8sdgtsjredgg
MUSIC : https://www.youtube.com/watch?v=dVWlxP_Iu-4
00:00 2LIGHT
00:57 GIỚI THIỆU BỘ BÀI
06:24 GAME 1 VS GAREN JAV
12:09 GAME 2 VS ???
15:16 GAME 3 VS SHURIMA OVER
21:10 GAME 4 VS VIGEO LUCI
25:52 GAME 5 VS ASHE LB
36:12 XIN SUB AE

▬ Chi Tiết Game ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
#runeterra
#chitietgame
#huyenthoairuneterra

FB của mình : https://www.facebook.com/Huykurobaa/
Fanpage : https://www.facebook.com/gaming/huyku…
Group : https://www.facebook.com/groups/70420…
Discord : https://discord.gg/Gvpb579w6G
ID LOR : HUYKUROBA#1995
Donate : https://playerduo.com/huykuroba

HƯỚNG DẪN BỘ BÀI HUYỀN THOẠI RUNETERRA : THRESH VIEGO KẺ CƯỚP LINH HỒN , THRESH GIẬT DÂY MỌI CHUYỆN

Tác giả Chi Tiết Game được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.