Hướng dẫn cách làm đồng hồ từ nắp chai nhựa

Hình ảnh: Hướng dẫn cách làm đồng hồ từ nắp chai nhựa

xem vidoe tại https://youtu.be/ycqnBM09JjI

Hướng dẫn cách làm đồng hồ từ nắp chai nhựa

Tác giả Mayra Solis được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.