Hướng dẫn cài đặt Sim Phoenix Rc bay online

Hình ảnh: Hướng dẫn cài đặt Sim Phoenix Rc bay online

Vì phải cùng phiên bản mới kết nối được nên các bạn phải xóa phoenix cũ trên máy và làm theo hướng dẫn thì mới chơi được
link tải đầy đủ các file
https://drive.google.com/file/d/1eFQ4ThUx1EZyQ79mKsdAWpKmJ8F2UX-Y/view

Hướng dẫn cài đặt Sim Phoenix Rc bay online

Tác giả Nghi RC được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.