Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn vật lý (Câu vận dụng cao số 4,5,6,7)

Hình ảnh: Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn vật lý (Câu vận dụng cao số 4,5,6,7)

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn vật lý (Câu vận dụng cao số 01): https://youtu.be/Bs4sPtISnNI
Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn vật lý (Câu vận dụng cao số 02): https://youtu.be/DLNYBil-EHk
Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn vật lý (Câu vận dụng cao số 03):https://youtu.be/nPSG2d_pVTg
Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn vật lý (Câu vận dụng cao số 4,5,6,7):https://youtu.be/1Zf6mESN-rY

Đặt điện áp u = 60√2cos(300t + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó R = 180Ω và điện dung C của tụ điện thay đổi được. Khi C=C1, thì điện tích của bản tụ điện nối vào N là q = 5√2.〖10〗^(-4)cos(300t + π/6) (V).Trong các biểu thức, t tính bằng s. Khi C=C2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R đạt giá trị cực đại, giá trị cực đại đó bằng
A. 27V. B. 54V. C. 44V. D. 38V
Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc nối tiếp tụ điện này với một điện trở 30 rồi mắc hai đầu đoạn mạch vào một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Dùng dao động kí điện tử để hiển thị đồng thời đồ thị điện áp giữa hai đầu điện trở và điện áp giữa hai đầu tụ điện (các đường hình sin). Thay đổi tần số của nguồn điện đến khi độ cao đường hình sin trên màn hình dao động kí bằng nhau như hình bên. Biết dao động kí đã được điều chỉnh thang đo sao cho mỗi ô vuông trên màn hình thì cạnh nằm ngang là 0,002 s và cạnh thẳng đứng là 5 V. Giá trị của C là
A. 8,5.10-5F. B. 17.10-5F. C. 2,1.10-5F. D. 4,2.10-5F.
Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau 0,6 mm và cách màn quan sát 1,2 m. Chiếu sáng các khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ (380 mm ≤ λ ≤ 760 nm). Trên màn, điểm M cách vẫn trung tâm 2,6 mm là vị trí của một vân tối. Giá trị của λ gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 400 nm. B. 495 nm. C. 445nm. D. 525nm

Hướng dẫn giải đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn vật lý (Câu vận dụng cao số 4,5,6,7)

Tác giả VQT GV được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.