Hướng dẫn làm thạch lá găng (thạch găng) từ bột lá găng.

Hình ảnh: Hướng dẫn làm thạch lá găng (thạch găng) từ bột lá găng.

Hướng dẫn làm thạch lá găng (thạch găng) từ bột lá găng.

Tác giả Camellia Bees được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.