Hướng dẫn thiết kế biên tập video trong dạy học Mĩ thuật

Hình ảnh Hướng dẫn thiết kế biên tập video trong dạy học Mĩ thuật

Qua video các bạn sẽ biết cách cài đặt và crack phần mềm biên tập chỉnh sửa video Corel VideoStudio X9. Biết các tính năng của một số công cụ đơn giản để cắt ghép chỉnh sửa video, ghép nhạc, viết chữ.

Hướng dẫn thiết kế biên tập video trong dạy học Mĩ thuật

Tác giả Đặng Văn Sẩu được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.