Hướng dẫn xây Lâu đài Trung Cổ Giữa Lòng Núi Lửa Mini World Creata

Hình ảnh: Hướng dẫn xây Lâu đài Trung Cổ Giữa Lòng Núi Lửa Mini World Creata

#shorts #miniworld
Đây là cách đơn giản nhất để có căn cứ địa giữa lòng núi lửa – Chuẩn bị chiến đấu trong phiên bản mới Mini World: Hành Tinh Lửa!
•••••••••••••••••••••••••••••••
Kênh YouTube chính thức của Mini World Block Art Việt Nam
•••••••••••••••••••••••••••••••
🦄 Trang chủ: https://www.miniworldgame.com/​​​​
🌟 Facebook: https://www.facebook.com/mwbavn​​​​
🎊 TikTok: https://www.tiktok.com/@mwba01​​​​
💄 Instagram: https://www.instagram.com/miniworldvn​​​​
👉 Tải Mini World: https://www.miniworldgame.com/​​

Hướng dẫn xây Lâu đài Trung Cổ Giữa Lòng Núi Lửa Mini World Creata

Tác giả Mini World Block Art Việt Nam được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.