Làm thế nào để thay đổi animation Page mặt định trong flutter

Hình ảnh: Làm thế nào để thay đổi animation Page mặt định trong flutter

Video demo… nên xin đừng ném đá :v.

Làm thế nào để thay đổi animation Page mặt định trong flutter

Tác giả Hiếu Trần Văn được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.