Lee D - Làm thế nào để quên một người?

Hình ảnh: Lee D – Làm thế nào để quên một người?

Mất bao lâu để cậu quên được một người không đáng để nhớ nữa?
Ước gì xóa được người ta ra khỏi tâm trí chỉ bằng cái này: https://link.noxinfluencer.com/FD9ZZl

Facebook page: https://www.facebook.com/leedmaggot/
Vuyage – vi vu Vietnam: https://www.facebook.com/vuyage.roadtrip/
Instagram: https://www.instagram.com/leed_1202/
Tiktok: leed_tiktok
Email: lyluudieu@gmail.com

Lee D – Làm thế nào để quên một người?

Tác giả Lee D được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.