Lớp huấn luyện trước sinh - Hành trang không thể thiếu dành cho mẹ bầu | Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn

Hình ảnh: Lớp huấn luyện trước sinh – Hành trang không thể thiếu dành cho mẹ bầu | Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn – 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Giờ làm việc: 7-30 đến 16h30 từ thứ 2-7 hàng ngày Hotline: 1900 59 98 58.

Lớp huấn luyện trước sinh – Hành trang không thể thiếu dành cho mẹ bầu | Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn

Tác giả Bệnh Viện Đa Khoa Bảo Sơn – 52 Nguyễn Chí Thanh được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.