Lớp tiếng Hàn Trung Cấp 3 – Ngữ pháp #1

Lớp tiếng Hàn Trung Cấp 3 - Ngữ pháp #1

Lớp tiếng Hàn Trung Cấp 3 – Ngữ pháp #1

#tienghancungChi
#tienghanmienphi

#잘못 #그런데요 #아닌데요 #너무 #것같다 #빌려주다 #에게쉽다 #제일 #가장 #중에서 #부투가다 #아니고 #인지알다 #는지알다 #마치다 #맞다 #틀리다 #이따가 #아까

Nhớ đăng ký kênh nhé.
Đăng ký nhóm học zalo : 0974652145

Bài viết Lớp tiếng Hàn Trung Cấp 3 – Ngữ pháp #1 được chia sẻ lại tại Kimochimart.com.