Mỗi Ngày Mở Kinh Địa Mẫu Tài Lộc Tiền Bạc Kéo Đến Ào Ào Như Nước, Bệnh Tật Tiêu Tan!

Hình ảnh: Mỗi Ngày Mở Kinh Địa Mẫu Tài Lộc Tiền Bạc Kéo Đến Ào Ào Như Nước, Bệnh Tật Tiêu Tan!

Mỗi Ngày Mở Kinh Địa Mẫu Tài Lộc Tiền Bạc Kéo Đến Ào Ào Như Nước, Bệnh Tật Tiêu Tan!
#kinhdiamau #diamauchonkinh #dieutridiamau
Cám ơn Quý Đạo hữu đã lắng nghe bài kinh này!
Để nghe nhiều bài kinh mới hay nhất, kính mong Quý Đạo hữu hãy BẤM LIKE và ĐĂNG KÝ KÊNH (Subcribe).
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
➤ Link ĐĂNG KÝ KÊNH (Subcribe) tại: https://bitly.com.vn/fxqsA​​​​​​​​​​​…​
➤ Địa Mẫu chơn kinh hay Địa Mẫu kinh là một bài kinh do Phật Địa Mẫu tại huyện Thành Cố, đã ngự chim loan, Bà hiện xuống miếu, giáng cơ bút truyền ra kinh này vì muốn khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời. Phật Địa Mẫu là vị Phật có từ thời khai thiên lập địa, từ thuở còn chưa có các vị Phật khác ra đời. Vì vậy, Địa Mẫu chơn kinh không có trong danh mục Đại Tạng Kinh, nhưng có ý nghĩa rộng lớn hơn và bao trùm cả Đại Tạng Kinh. Kinh Địa Mẫu không chỉ khuyên nhủ chúng sanh sớm lo tu nhân tích đức, làm tròn đạo phong tục mà từ xưa Phật Mẫu đã truyền lại. Lời kinh như lời người mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh để quay về với Mẹ.
Mẹ đưa trẻ vào trường vào lớp
Sắp con ngồi có lớp có lang
Nguyện đi mùi khói hương nhang
Con cầu khắp cả Tây phương Phật Trời
Ráng khẩn nguyện Cha Trời Mẹ Đất
Cùng mười phương chư Phật khắp nơi
Nào là Thần Thánh giáng đời
Để con nguyện sửa bao lời thiết tha.
➤ Diêu Trì Địa Mẫu : Nơi con người lắng nghe những triết lý sống, lắng nghe, sám hối theo phật tụng kinh,…. Hãy đăng ký ngay hôm nay để luôn cập nhật được những bài kinh phật, mẫu truyện, lời răn phật mới nhất, để tâm hồn luôn thư thái với phật pháp vô biên

Mỗi Ngày Mở Kinh Địa Mẫu Tài Lộc Tiền Bạc Kéo Đến Ào Ào Như Nước, Bệnh Tật Tiêu Tan!

Tác giả Diêu Trì Địa Mẫu được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.