Mỗi Ngày Mở Kinh Phật Này BỆNH TẬT TIÊU TAN Rước Lộc Vào Nhà Sức Khỏe Bình An May Mắn !

Hình ảnh: Mỗi Ngày Mở Kinh Phật Này BỆNH TẬT TIÊU TAN Rước Lộc Vào Nhà Sức Khỏe Bình An May Mắn !

Mỗi Ngày Mở Kinh Phật Này BỆNH TẬT TIÊU TAN Rước Lộc Vào Nhà Sức Khỏe Bình An May Mắn ! #phatphapmaunhiem​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #kinhđịamẫu​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ #địamẫuchơnkinh​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Để nghe nhiều bài kinh mới hay nhất, kính mong Quý Đạo hữu hãy BẤM LIKE và ĐĂNG KÝ KÊNH (Subcribe).

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

➤ Link ĐĂNG KÝ KÊNH (Subcribe) tại: https://bitly.com.vn/fxqsA​​​​​​​​​​​…

➤ Địa Mẫu chơn kinh hay Địa Mẫu kinh là một bài kinh do Phật Địa Mẫu tại huyện Thành Cố, đã ngự chim loan, Bà hiện xuống miếu, giáng cơ bút truyền ra kinh này vì muốn khuyên răn đời, dưỡng dục đời và bảo toàn tánh mạng cho tất cả người đời. Phật Địa Mẫu là vị Phật có từ thời khai thiên lập địa, từ thuở còn chưa có các vị Phật khác ra đời. Vì vậy, Địa Mẫu chơn kinh không có trong danh mục Đại Tạng Kinh, nhưng có ý nghĩa rộng lớn hơn và bao trùm cả Đại Tạng Kinh. Kinh Địa Mẫu không chỉ khuyên nhủ chúng sanh sớm lo tu nhân tích đức, làm tròn đạo phong tục mà từ xưa Phật Mẫu đã truyền lại. Lời kinh như lời người mẹ hiền thống thiết khuyên nhủ đứa con thơ dại sớm thức tỉnh để quay về với Mẹ.
Mẹ đưa trẻ vào trường vào lớp
Sắp con ngồi có lớp có lang
Nguyện đi mùi khói hương nhang
Con cầu khắp cả Tây phương Phật Trời
Ráng khẩn nguyện Cha Trời Mẹ Đất
Cùng mười phương chư Phật khắp nơi
Nào là Thần Thánh giáng đời
Để con nguyện sửa bao lời thiết tha.

➤ Phật Pháp Màu Nhiệm : Nơi con người lắng nghe những triết lý sống, lắng nghe, sám hối theo phật tụng kinh,…. Hãy đăng ký ngay hôm nay để luôn cập nhật được những bài kinh phật, mẫu truyện, lời răn phật mới nhất, để tâm hồn luôn thư thái với phật pháp vô biên

➤ Danh sách phát:
– Phật Pháp Màu Nhiệm: https://bitly.com.vn/fxqsA​​​​​​​​​​​…
– Kinh Sám Hối – Phật Pháp Màu Nhiệm: https://youtu.be/AtXWk0yGkwA​​​​​​​​​…
– Kinh Quan Âm – Phật Pháp Màu Nhiệm: https://youtu.be/qC6sc2jpBLk​​​​​​​​​…
– Kinh Địa Tạng – Phật Pháp Màu Nhiệm: https://youtu.be/rXHZfC8-h_c​​​​​​​​​…
– Kinh Chú Đại Bi – Phật Pháp Màu Nhiệm: https://youtu.be/PNw6eSwLqPo​​​​​​​​​…
– Kinh Địa Mẫu – Phật Pháp Màu Nhiệm: https://youtu.be/Ei-FNzxcxzs​​​​​​​​​…
– Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Phật Pháp Màu Nhiệm: https://youtu.be/VrPalyYRVmY​​​​​​​​​…

Mỗi Ngày Mở Kinh Phật Này BỆNH TẬT TIÊU TAN Rước Lộc Vào Nhà Sức Khỏe Bình An May Mắn !

Tác giả Phật Pháp Màu Nhiệm được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.