Môn Địa lý du lịch-năm 1-nghành QTDVDL&LH. “VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC”

Hình ảnh: Môn Địa lý du lịch-năm 1-nghành QTDVDL&LH. “VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC”

Môn Địa lý du lịch-năm 1-nghành QTDVDL&LH. “VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ DUYÊN HẢI ĐÔNG BẮC”

Tác giả Baoo zhi được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.