| Môn Tiếng Anh Lớp 5 số 3 | Dạy học trên truyền hình Bắc Ninh

Hình ảnh: | Môn Tiếng Anh Lớp 5 số 3 | Dạy học trên truyền hình Bắc Ninh

Ở nhà Học trên truyền hình Bắc Ninh
Môn: Tiếng Anh
Giáo viên Lê Thị Mùi
Trường Tiểu học Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh
https://www.youtube.com/c/redfoxnews
#RedFox#Hoc_tren_truyen_hinh_bac_ninh

| Môn Tiếng Anh Lớp 5 số 3 | Dạy học trên truyền hình Bắc Ninh

Tác giả RedFox được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.