Móng Bè "Đè" Móng Cọc | Giải Pháp Dự Kiến Nâng Tầng Nhà Trong Tương Lai

Hình ảnh Móng Bè "Đè" Móng Cọc | Giải Pháp Dự Kiến Nâng Tầng Nhà Trong Tương Lai

Chủ nhà đã có kế hoạch trong tương lai sẽ tiếp tục lên tầng cho căn nhà của mình, do đó, ở giai đoạn 1, móng được chuẩn bị cho khả năng chịu lực này.

Móng Bè "Đè" Móng Cọc | Giải Pháp Dự Kiến Nâng Tầng Nhà Trong Tương Lai

Tác giả Nhà Vui | Fun Home được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.