Nền tảng cơ bản của Thiết kế đồ họa

Hình ảnh Nền tảng cơ bản của Thiết kế đồ họa

Video phỏng vấn Thạc sỹ Nguyễn Văn Phẩm – Phụ trách khoa Thiết kế Đồ họa – Trường trung cấp Việt Khoa về Cơ sở ngành và ai có thể học được ngành này.

Nền tảng cơ bản của Thiết kế đồ họa

Tác giả Trường Trung Cấp Nghề Việt Khoa được chia sẻ tại website: Kimochimart.com.